INTERVIEW Wim van de Donk De provincie Noord-Brabant onderhoudt sinds 1994 een vriendschappelijke relatie met de Chinese provincie Jiangsu. Dat begint vruchten af te werpen. De tijd is rijp de wederzijdse relaties te verbreden, van handelsrelaties naar culturele en wetenschappelijke uitwisselingen.

Dat is het overheersende gevoel bij de deelnemers aan het werkbezoek aan de Wereldtentoonstelling 2010 in Shanghai en aan Nanjing, de hoofdstad van de Brabantse zusterprovincie Jiangsu. In de woorden van Commissaris van de Koning Wim van de Donk: ‘We kennen elkaar, waarderen elkaar en investeren in elkaar.’

CvdK met vc vz Jiangsu

Commissaris van de Koning Wim van de Donk in gesprek met de vicevoorzitter van Povinciale Staten van Jiangsu. Foto: ChinaCom

Vertegenwoordigers van de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en Brainport Eindhoven trokken onder leiding van Van de Donk gezamenlijk op. ‘Ik ben erg gecharmeerd geraakt van het idee met een meervoudig samengestelde delegatie op reis te gaan’, zegt Van de Donk. ‘Het geeft een extra dimensie aan de inhoudelijke invulling die wij aan de relatie met Jiangsu willen geven. De rol van de provincie is vooral partijen bij elkaar te brengen. De commissaris is de verbindende factor die, zeker in een door de overheid gedomineerde cultuur, als wegbereider kan fungeren. Juist de combinatie van partijen heeft het tot een krachtige delegatie gemaakt.’

Breder perspectief
Van de Donk noemt het “van het grootste belang” dat de Statenleden John Arkes (PvdA) en Hermen Vreugdenhil (CU-SGP) deel uitmaakten van de delegatie. ‘De Staten, waarvan ik als commissaris voorzitter ben, moeten besluiten nemen over de toekomst van Brabant. Een deel van onze boterham wordt in het buitenland gesmeerd. Een werkbezoek aan een land als China geeft een breder perspectief voor het opstellen van het strategisch beleid voor de economische buitenlandse politiek van de provincie.’

Kaartje provincie Jiangsu

Provincie Jiangsu, 77 mln inwoners

Het mondiale karakter van de economie maakt relaties met andere landen en regio’s onontbeerlijk. ‘Ook voor Brabant, want regionale economieën blijken steeds belangrijker te zijn’, benadrukt Van de Donk. ‘We moeten contacten leggen met gebieden waar het economisch gebeurt, zoals de zogenoemde BRIC-landen Brazilië, Rusland, India en China. Brabant treft het om al 25 jaar contact te hebben met een van de economisch best ontwikkelde provincies van China. In de gesprekken die ik met bestuurders in Jiangsu heb gevoerd, bleek dat de tijd rijp is de wederzijdse relaties te verdiepen, en te verbreden van handelsrelaties naar uitwisselingen onder meer op het gebied van cultuur en onderwijs.’

Overeenkomstige toekomstagenda’s
Intensivering van de economische relaties blijkt meer dan logisch omdat de toekomstagenda van de provincie Jiangsu grote gelijkenis vertoont met die van Brabant. Hernieuwbare energie, biotechnologie, nieuwe materialen, energiebesparing en milieu voeren de lijst van nieuwe industrieën aan die de Chinezen verder willen ontwikkelen. ‘Een feest van herkenning’, reageert Van de Donk. ‘Dat geeft meteen focus aan onze contacten.’

De Chinezen zijn onder meer geïnteresseerd in de Nederlandse aanpak van de milieuproblemen die zich hier voor het eerst 25 jaar geleden manifesteerden. Brabant zal voor bestuurders en ambtenaren uit Jiangsu een studieconferentie organiseren over het milieubeleid. Van de Donk: ‘Aan de ene kant zullen we discussiëren over doelstellingen, wetgeving en handhaving. Zeker zo belangrijk zullen de bezoeken zijn aan Brabantse bedrijven op het gebied van milieutechnologie, zoals waterzuivering en afvalverwerking. De milieuvervuiling in China biedt namelijk ook kansen voor het bedrijfsleven.’

Investeringen Chinese bedrijven bevorderen
Investeringen door Chinese bedrijven in Brabant bevorderen, was ook een doel van de China-missie. Bij Huawei, het grootste telecom bedrijf ter wereld, zijn oriënterende gesprekken gevoerd over intensievere samenwerking op het gebied van Research en Development. Tijdens een bezoek aan Geely, een van de grootste autofabrikanten in China, stonden de faciliteiten in Helmond voor testen en ontwikkelen centraal.

Brabant heeft een tekort van vierhonderd technisch hoger opgeleiden. In Shanghai hield Brainport een seminar om de provincie aan te bevelen als woon- en werkplaats voor Chinese kenniswerkers. Van de Donk: ‘Brabant heeft dringend talenten nodig met verschillende achtergronden en met creatieve ambities. De ontmoeting van verschillende culturen bij onderzoek en ontwikkeling tilt resultaten naar een hoger plan. Voor de provincie ligt er de taak om ervoor te zorgen dat buitenlanders zich welkom voelen. Dat kan onder meer door goede onderwijs- en woonvoorzieningen te bevorderen.’

Buitengewoon hartverwarmend
De commissaris bewaart goede herinneringen aan zijn korte, intensieve eerste bezoek aan China dat hij als “één grote wake-up call voor Europa” omschrijft. ‘De ontwikkelingen gaan daar als in een snelkookpan. Het tempo is overweldigend. Drie, vier jaar geleden waren we beducht dat de Chinezen slechts naar het Westen kwamen om hier kennis en technologie te halen. Nu is het zo dat Chinezen kennis en ervaring hebben waar wij in Brabant iets aan kunnen hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van zonne-energie. Dan kun je tot diepere samenwerking komen’, aldus Van de Donk die persoonlijk de ontvangst in Jiangsu als “buitengewoon hartverwarmend” heeft ervaren.